Make your own free website on Tripod.com 

        
      Pershendetje te dashur miqGezim Back, President i Qendres !

  Mireserdhet ne faqen tone.

  Ne kete faqe modeste jemi munduar te pasqyroime punen e Qendres sone, histonku, sherbimet qe ofroime, informacione, projekt-propozime etj.

  QENDRA "ERIKIANA' eshte nje Qender per Progres dhe ZhviIIim Demokratik, nje organizate joqeveritare, jofitimprurese e paantar

  Qendra U themelua ne date 26/02/2003 dhe eshte e perbere nga Bordi i Drejtoreve, nje organizem i perbere prej 3 drejtoresh me mandat 5 vjecare dhe nje anetar themelues

  Selia administrative e Qendres eshte ne Elbasan, Kinokiubi Metalurgu, me qellim veprimtarie:

  • Hartimin dhe zbatimin e projekteve zhvilluese ne fushat humanitare qe mbesbtesin strategune e Qeverise per Uljen e Varferise nepermiet ofrimit te ekspertizes dhe angazhimit intelektual.
  • Qendra eshte person juridik shqiptar dhe e zhvillon veprimtarine e saj ne perputhie me Iegjislacionin shqiptar dhe me kete statut.

  Si Qender ne mirepresim cdo bashkepunim, dhe jemi te gatshem te ofrojme konsulencen, pervojen tone ne zbatimin e projekteve zhvilluese. ]eni te mirepritur te na kontaktoni ne adresat tona, Si dhe te jepni komente, sygjerime per ecurine e punes tone ne Qender.

     Ju lutemi na vizitoni here pas here per informacione, projekt-propozime, trainime etj. Ndjehuni te lire per te shfletuar kete faqe. Ne se keni komente ose pyetje per sherbimet tona, ose thjesht keni nevoje per me shume informacion dhe deshironi te kontaktoni me ne, kliko tek butoni i kontaktit ne cdo faqe ne kete sit. Ne jemi te hapur gjithashtu per shkembim te linkeve te faqeve tona, keshtu qe per adresen e faqes tuaj thjesht kontaktoni me webmasterin tone ne adresen ne fund te faqes.

  Me respekt

  Gezim Backa

  Drejtor Ekzekutiv i Qendres “Erikiana"

   

 [Faqja Kryesore] [Kush jemi ne?] [Adresa] [Shërbime] [Informacione] [Linke]

Feel free to e-mail
webmaster for any questions, comments about this web-site
Copyright 2003. Qendra “Erikiana”